Tiedote pysäköintivalvonta

Taloyhtiö aloittaa yksityisen pysäköinninvalvonnan yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Aimo Parkin kanssa. Pysäköinnin ehdot on esitetty kiinteistölle asetetuissa kylteissä. Mikäli auto on pysäköity ehtojen vastaisesti, Aimo Parkilla on oikeus määrätä valvontamaksu, jonka suuruus on enintään kunnallisen pysäköintivirhemaksun verran.
Pysäköinti on sallittu ainoastaan merkityillä pysäköintipaikoilla autopaikan vuokranneilla ja lyhytaikaisilla vieraspaikoilla ehtojen mukaisesti.Mikäli kiinteistön alueella huomataan väärinpysäköintiä, voi asiasta tehdä Aimo Parkille valvontapyynnön osoitteessa: www.aimopark.fi/valvontapyyntolomake