Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt

Asunto Oy Turun Kontu - Järjestyssäännöt

Sen lisäksi mitä lait, asetukset, yhtiöjärjestys sekä 1.10.2003 voimaantullut järjestyslaki määrää on taloyhtiössä käytössä asumisviihtyvyyden turvaamiseksi järjestyssäännöt.

 
Kaikkien kiinteistön käyttäjien on käyttäytymisellään otettava huomioon talon muut asukkaat, eikä kukaan saa tarpeettomasti häiritä toisten asumisviihtyvyyttä. Jokaisen on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat talon järjestyssääntöjä.
 

Asuminen ja muuttoilmoitus

Yhtiön sisäisen hallinnon hoitamiseksi huoneistoon muutosta ja poismuutosta on aina ilmoitettava kiinteistöhuoltoyhtiölle (yhtiön edustajalle/huoltoyhtiön postilaatikko A-porras). Huoltoliike lukee pyynnöstä huoneistojen sähkömittarit.
 

Yhteiset tilat 

Ulko-ovet pidetään lukittuina klo 20-06. Lukituista ovista kuljettaessa on huolehdittava ovien uudestaan lukkiutumisesta. Ovien avauksista on vastuussa oven avaaja. Yhteisissä tiloissa on vältettävä metelöintiä ja noudatettava siisteyttä. Tupakointi ja turha oleskelu yhteisissä tiloissa on kiellettyä.
 
Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa. Tavaroita ei saa säilyttää porraskäytävissä eikä varastotilojen käytävillä. Palovaarallisten aineiden säilytyksessä on noudatettava paloturvallisuussäännöksiä. Mm. kilpien, mainosten, anten- nien, markiisien ja iv-laitteiden sijoittaminen on sallittua vain taloyhtiön luvalla.
 

Huoneistot ja parvekkeet 

Huoneistoissa ei saa häiritä muita asukkaita. Erityisesti klo 22.00-08 välillä on vältettävä melua sekä muuta yörauhaa häiritsevää äänekästä toimintaa. Huoneistoissa, parvekkeilla tai muissa kiinteistön tiloissa ei saa muulloinkaan harjoittaa sellaista toimintaa, joka siitä aiheutuvan melun, tärinän, hajun tai muun sellaisen johdosta jatkuvasti ja kohtuuttomasti häiritsee naapureita. Parveketilaan tai vastaavaan ei saa kerätä ympäristöä häiritsevää varastoitavaa tavaraa eikä parvekkeelta saa heittää tupakantumppeja tai muuta tavaraa. Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Huoneistoja ei saa tuulettaa porraskäytäviin ja mahdollinen väliovi on pidettävä suljettuna.
 

Jätehuolto 

Talousjätteet ja muut roskat on vietävä pakattuina jäteastioihin. Lisäksi on otettava huomioon määräykset jätteiden lajittelusta. Muiden kuin talousjätteiden pois- kuljettamisesta, kuten esim. elektroniikkaromu tai remonttijäte, vastaavat aina asukkaat itse. Ympäristölle haitalliset jätteet on vietävä jäteviranomaisten niille varaamille paikoille. WC- ja muihin viemäreihin ei saa laittaa jätteitä, jotka saattavat tukkia ja/tai vaurioittaa niitä.
 

Pysäköinti ja polkupyörät

Ajoneuvojen pysäköinti piha-alueella ei ole sallittua muuten kuin lastauksen ajaksi, autopaikan vuokranneille sekä määräaikaisilla vieraspaikoilla (pysäköintikiekko). Autokatoksen ajoportti on pidettävä suljettuna määrättyinä aikoina. Polkupyörät on sijoitettava niille varatuille paikoille. Hylätyt pyörät ja muut tavarat voidaan poistaa taloyhtiön tiloista hylättyinä.
 

Ulkoalueet

Ulkoalueiden käytössä on noudatettava siisteyttä eikä esim. mahdollisia pihakalusteita saa vahingoittaa.
 

Tuuletusparvekkeet

Mattojen ja vuodevaatteiden tomuttaminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuissa paikoissa arkisin klo 08-21 ja lauantaisin klo 09-18. Tuuletusparveke on käytön jälkeen siistittävä ja ovi suljettava huolellisesti.
 

Lemmikkieläimet

Huoneistojen ulkopuolella lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä. Ne eivät saa häiritä talon asukkaita eivätkä talossa asioivia muita henkilöitä.
Lemmikkieläimet eivät saa liata rakennusta, tonttia tai talon yhteisiä tiloja. Eläinten ruokkiminen piha-alueella tai parvekkeilla ei ole sallittua.
 

Asukkaan ilmoitusvelvollisuus 

Kiinteistössä tai huoneistoissa havaituista vioista tai uhkaavista tilanteista esim. vesivuodoista tai putki- ja johtovaurioista on viipymättä ilmoitettava ensisijaisesti kiinteistöhuoltoyhtiölle (päivystys).
 

Huoneistojen remontointi 

Huom! Osakkaalla on kirjallinen (AOYL) ilmoitusvelvollisuus remontti- ja muutostöistä taloyhtiölle. Melua tai häiriötä aiheuttavista huoneiston muutos- tai korjaustöistä on myös ilmoitettava ennakkoon naapureille ja taloyhtiön ilmoitustaululla. Työt on tehtävä arkisin klo 08-20 ja lauantaisin klo 10-18 välisenä aikana (ei pyhäpäivisin).
 
Porras- ja muut yleiset tilat on pidettävä siistinä ja yleistilojen erillisestä maksullisesta siistimisestä sovitaan erikseen taloyhtiön siivoojan kanssa. Mikäli huoneistoremontista mahdollisesti aiheutuvia jälkiä ei siivota taloyhtiön yleisissä tiloissa saman päivän aikana, on taloyhtiö oikeutettu veloittamaan osakasta/aiheuttajaa aiheutuneista kuluista, jollei toisin ole sovittu.
 

Järjestyssääntöjen rikkominen 

Järjestyssääntöjen rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden, huoneiston hallintaanoton tai vuokrasopimuksen purkamisen. Järjestyssäännöt on hyväksytty yhtiökokouksessa 12.12.2017